Послуга
Визначення коду товару згідно з УКТЗЕД / ТНЗЕД
від 100 грн

Визначення коду товару згідно з УКТЗЕД / ТНЗЕД

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) - товарна номенклатура, в основу якої закладено Гармонізовану систему опису та кодування товарів (ГС) і Комбіновану номенклатуру Європейського Співтовариства (КН ЄС).

Якби в кожній країні випускалося лише певні види товарів, не було б особливої необхідності в існуванні спеціальної номенклатури і класифікації товарів. Однак у всьому світі виробляєтьсявеличезний асортимент продукції. Функціонування економіки практично будь-якої країни передбачає імпорт та експорт тисяч видів різних товарів, а також наявність системи, що дозволяє однозначно застосовувати заходи тарифного та нетарифного регулювання до тих чи інших товарів. У зв'язку з цим Всесвітньою Митною Організацією (ВТО) була створена Гармонізована система кодування і класифікації товарів (Брюссель, 14 червня 1983 року). Гармонізована Система включає опис всіх фізичних (рухомих) товарів, а також електроенергію, але не поширюється на послуги, інтелектуальні права тощо. У зв'язку з технічним прогресом і стрімким світовим розвитком Гармонізована Система постійно змінюється і доповнюється - перше видання гармонізованої системи було опубліковано в 1988 році, друге - в 1992, третє - в 1996 році. На базі гармонізованої системи кодування і класифікації товарів створені національні Номенклатури більшості країн світу (в даний момент більше 150 країн, включаючи Україну).

В Україні така система називається УКТ ЗЕД (УКТ ЗЕД - Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності), УКТ ЗЕД була створена на базі діючої раніше ТН ЗЕД. Вірневизначення та тлумачення класифікації товару згідно з УКТ ЗЕД є необхідною умовою при визначенні ставок митних зборів та інших платежів, визначенні заходів тарифного та нетарифного регулювання, а також при порівняннямитної вартості, наведенні статистичних даних по зовнішній торгівлі.

Будь-який вид реального товару може бути віднесений до певного класифікаційного угруповання гармонізованої системи. Товарів, що не піддаються класифікації, не існує.

Існують основні параметри для визначення коду товару згідно УКТ ЗЕД:

  • Що являє собою даний товар;
  • З якого матеріалу виготовлений товар;
  • Призначення/функція товару.

Виходячи з визначеного коду згідно УКТ ЗЕД митний брокер вираховує митні платежі по товару, визначає наявні обмеження щодо ввезення/вивезення даного товару, а також прослідковує необхідність виготовлення дозвільної документації для його імпорту/експорту/транзиту.