Service
Accreditation (Registration) Of Enterprises At Customs Agency
from 500 UAH
Accreditation of enterprises at customs

Акредитацією називається реєстрація та облік суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в органах Державної митної служби України. Обліку в митних органах підлягають всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) незалежно від форми власності. Суб'єкти ЗЕД, при необхідності проведення зовнішньоекономічних операцій, зобов'язані стати на облік в будь-якому найближчому митному органі або за місцем своєї державної реєстрації.

Процедуру акредитації можна пройти, звернувшись в нашу компанію. Процедура передбачає підготовку та подачу до митних органів заяви щодо акредитації підприємства/підприємця в електронному та твердому виглядах, в якій вказується повна інформація про юридичну особу або фізичну особу-підприємця (ФОП).

Процедура акредитації проводиться відділом статистики митного органу, який перевіряє заявлені дані та вносить їх в електронну базу даних митної системи України. 

Для підготовки вищевказаної заяви нам необхідно:

1. СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ або ВИТЯГ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ (сканкопія) суб'єкта підприємницької діяльності у виконавчому комітеті міської, районної Ради в місті за його місцезнаходженням (місцем проживання) або свідоцтва про реєстрацію представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні.
 

2. КОПІЯ ПАСПОРТУ ДИРЕКТОРА ПІДПРИЄМСТВА або ФОПа (сканкопія першої, другої сторінки і прописки). У паспорті перевіряється наявність фотографії 25 і 45 років.

3.НОМЕР ТЕЛЕФОНУ СУБ’ЄКТА ЗЕД.

4. СКАН КОПІЯ ПІДГОТОВЛЕНОЇ НАМИ ЗАЯВИ, ПІДПИСАНОЇ І ЗАВІРЕНОЇ ПІДПРИЄМСТВОМ. ОРИГІНАЛ заяви надсилається поштовим зв’язком.

Терміни проведення акредитації – 1 – 2 робочі дні.